Subskrybuj Kanał Posty

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

2 dni 6 godzin ago
Isabella Marie Swann

Muszę przyznać, że na tak udanym Balu to ja nie byłam z dobrą dekadę
Dziękuję za wszelkie przywrócone mi przywileje oraz gratuluje wszystkim odznaczonym.
To naprawdę wielka przyjemność być wśród tak zacnego towarzystwa.

...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

2 dni 6 godzin ago
Franz Leopold I

Majestät zbyt łaskaw.

Majestät przede wszystkim zmęczony
Gratulacje zaś należą się przede wszystkim WCKW @Andrew von Habsburg ,swietnie przygotowana uroczystość.

...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

3 dni ago
Heinz-Werner Grüner

Sam jeszcze w marcu tamtego roku byłem biednym plebejuszem. Teraz też jestem biedny, ale baron. Wy z kolei od dawna śpicie na koronach także nobilitacja to tylko potwierdzenie stanu faktycznego.

<...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

3 dni 1 godzina ago
Moritz von Oranien-Nassau

Sam jeszcze w marcu tamtego roku byłem biednym plebejuszem. Teraz też jestem biedny, ale baron. Wy z kolei od dawna śpicie na koronach także nobilitacja to tylko potwierdzenie stanu faktycznego.

...

Pałac Schönbrunn • Przysięgi szlacheckie

3 dni 2 godziny ago
Moritz von Oranien-Nassau

Ja, Moritz von Oranien-Nassau, otrzymując godność Freiherra przyrzekam, że będę służyć wiernie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i Monarchii Austro-Węgierskiej, dążąc do pomnożenia jej chwały i potęgi, a swym zachowaniem nadanej mi godności i swemu stanowi nie uchybię. Tak mi dopomóż Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Amen

...

Postanowienia Cesarskie i Królewskie • Nº 1921-11-21/5 O nadaniu orderu

3 dni 2 godziny ago
Franz Leopold I

Postanowienie cesarskie i królewskie Nº 1921-11-21/

o

My, z Bożej łaski cesarz Austrii; apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Illyrii; arcyksiążę Austrii; wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy, Bukowiny, Górnego i Dolnego Śląska; wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, uksiążę...

Postanowienia Cesarskie i Królewskie • Nº 1921-11-21/4 O nadaniu orderu i szlachectwa

3 dni 3 godziny ago
Franz Leopold I

Postanowienie cesarskie i królewskie Nº 1921-11-21/4

o nadaniu orderu i szlachectwa

My, z Bożej łaski cesarz Austrii; apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Illyrii; arcyksiążę Austrii; wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy, Bukowiny, Górnego i Dolnego Śląska; wielki książę Siedmiog...

Postanowienia Cesarskie i Królewskie • Nº 1921-11-21/3 O nadaniu orderu i szlachectwa

3 dni 3 godziny ago
Franz Leopold I

Postanowienie cesarskie i królewskie Nº 1921-11-21/3

o

My, z Bożej łaski cesarz Austrii; apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Illyrii; arcyksiążę Austrii; wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy, Bukowiny, Górnego i Dolnego Śląska; wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, uksiąż...

Postanowienia Cesarskie i Królewskie • Nº 1921-11-21/2 O nadaniu tytułu szlacheckiego i odznaczenia

3 dni 3 godziny ago
Franz Leopold I

Postanowienie cesarskie i królewskie Nº 1921-11-21/3

o nadaniu szlachectwa i orderu

My, z Bożej łaski cesarz Austrii; apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Illyrii; arcyksiążę Austrii; wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy, Bukowiny, Górnego i Dolnego Śląska; wielki książę Siedmiog...

Postanowienia Cesarskie i Królewskie • Nº 1921-11-21/1 Przywrócenie obywatelstwa i szlachectwa

3 dni 3 godziny ago
Franz Leopold I

Postanowienie cesarskie i królewskie Nº 1921-11-21/1

o przywróceniu przysługujących tytułów i obywatelstwa

My, z Bożej łaski cesarz Austrii; apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Illyrii; arcyksiążę Austrii; wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy, Bukowiny, Górnego i Dolnego Śląska;...