Subskrybuj Kanał Posty

Postanowienia Cesarskie i Królewskie • Re: Nº 1921-11-21/2 O nadaniu tytułu szlacheckiego i odznaczenia

1 dzień 14 godzin ago
Ametyst Faradobus

Niekiedy nadawano nowe, dodatkowe nazwisko. Na przykład Estreicher nie został von Estreicherem (bo nie ma takich dóbr szlacheckich jak Estreicher) tylko Ritterem von Rozbierski (od nazwiska swojej matki-szlachcianki) i oficjalnie funkcjonował jako Karol Estreicher Ritter von Rozbierski. Nie ma jednak reguły: jeden z austriackich krewnych Estreicherów został nobilitowany jako Ritter von Oesterreicher.

...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

2 dni 4 godziny ago
Heinz-Werner Grüner

Targersdorfi Borisz gróf!

Widzi pan Szlachetny Baronie, że ja też się zastanawiam czym podpadłem?

A widzi Jaśnie Wielmożny (aż musiałem sprawdzić w ustawie ) Hrabia, że to takie anormalne, co nie?

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

2 dni 4 godziny ago
Heinz-Werner von Grüner

Ja Cięk kręcę! Co tu się zadziało!

Freiin Isabella Marie Swan! JCKW Andrew! Targersdorfi Borisz gróf! Freiherr Moritz von Oranien-Nassau! Winszuję!
@Isabella Marie Swann @Andrew von Habsburg @Targersdorf Borisz @Moritz von Oranien-Nassau

...

Austro-Węgierska Federacja Piłkarska • Re: Mikroświatowa Unia Piłkarska

2 dni 4 godziny ago
Heinz-Werner von Grüner

Poniżej w celach informatycznych i statystycznych wklejam info odnośnie proponowanych zmian w MUP w najbliższym sezonie i wyborach organizatora na następny mundial.

Szanowni Trenerzy – Delegaci,
Szanowni Obywatele Mikroświata
Fani piłki nożnej,

Przed nami rozpoczyna się bardzo ciekawy okres. Trwa obecnie V-mundial w Leocji czyli takie nasze mistrzostwa mikroświata. Samo to wydarzenie budzi wiele emocji, dlatego polecam na wstępie śledzić zmagania bezpośrednio przez system Xp...

Pałac Schönbrunn • Re: Święta Państwowe

2 dni 4 godziny ago
Targersdorf Borisz

-Istvanie spójrz Jego Królewska Mość nadał tytuł barona, naszemu drogiemu @Heinz-Werner Grüner Nasz drogi Czech @Moritz von Oranien-Nassau również został baronem, a pani @Isabella Marie Swann odzyskała swój tytuł baronessy - baron Targersdorf siedział w swoim fotelu i machał szpaltą gazety w stronę swojego adiutanta- To dobra informacja, Założymy teraz zw...

Reichsrat • Re: XVII - Rozpoczęcie obrad

2 dni 5 godzin ago
Targersdorf Borisz

Wasza Królewska Mośc @Franz Leopold I
Wasza Wysokość @Andrew von Habsburg

przedstawiam traktat uznaniowy z Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu, jaki podpisałem w imieniu Majestatu w czasie mojej podróży do Hirshbergii i Weeelandu.

Traktat

Wysokie Układające się Strony


Jego Cesarska i Królewska Mość

FRANCISZEK LEOPOLD I

Cesarz Austrii, Apostolski Król Węgier Etc

Reprezentowany przez Jego Ekscelencję Barona Bor...