Borys Targersdorf pisze:

Najjaśniejszy Panie

przyjmuję nominacje na Prezydenta Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.