• Wiadomości

  Subskrybuj Kanał Wiadomości

  Kwiecień 2022

  2 miesiące 3 tygodnie ago
  Isabella Marie Swann
  Witam! Wracam z kolejnym numerem Boogie! Dzisiaj rozmowa z panem Joachimem Cargalho oraz relacja z ostatniego rajdu III sezonu RMAW! Opisałam również po krótce perłę Galicji – Abib (Lwów). Zachęcam do przeczytania 🙂
 • Posty

  Subskrybuj Kanał Posty

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  21 godzin 50 minut ago
  Andrew von Habsburg

  4 lipca

  Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego (J 5,28). Widzimy w Ewangelii trzech zmarłych, wskrzeszonych przez naszego Pana i to nie bez powodu: dzieła Pana są nie tylko faktami, ale i znakami… Jesteśmy pełni podziwu wobec historii o wskrzeszeniu Łazarza (J 11), ale jeśli zwrócimy naszą uwagę na jeszcze wspanialsze dzieła Chrystusa, to ujrzymy, że każdy wierzący zmartwychwstanie. A gdy poważnie się zastanowimy, to pojmiemy, że są st...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  21 godzin 52 minuty ago
  Andrew von Habsburg

  4 lipca

  Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! ...

  Pozsony • Re: 1.Klasse

  1 dzień 4 godziny ago
  Heinz-Werner Grüner

  Skarb kibica się powoli pisze, powinien być na przyszły piątek.

  Miła to będzie odmiana. Czekam

  ...

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  1 dzień 19 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  3 lipca

  Pamiętając o poleceniu Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo!, silnie odczuwamy potrzebę modlitwy o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Nie dziwi fakt, że tam, gdzie ludzie modlą się żarliwie, rozkwitają powołania. Świętość Kościoła w istocie zależy od zjednoczenia z Chrystusem i od otwartości na tajemnicę łaski, która działa w sercach wierzących. Właśnie dlatego pragnę zaprosić wszys...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  1 dzień 19 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  3 lipca

  Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój ...

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  2 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  2 lipca

  Rebeka zeszła do źródła – mówi nam Pismo (Rdz 24,16). Każdego dnia Rebeka przychodziła do studni, każdego dnia czerpała wodę. A ponieważ każdego dnia przychodziła do studni, sługa Abrahama mógł ją tam znaleźć i rozpoznać w niej żonę Izaaka. Być może myślisz, że chodzi tutaj o jakąś bajkę lub ładną historię, przytoczoną przez Ducha Świętego w Pismach? Nie, prawdziwie chodzi o duchową naukę, pouczenie skierowane do twojej duszy, aby wiedziała, że należy przychodzić każdego dnia d...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  2 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  2 lipca

  Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków...

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  3 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  1 lipca

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny. Pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwice ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego – Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieje śpiewać pieśń chwały wiecznie. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może się stać wielka święta, bo wielka jest moc łaski Bo...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  3 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  1 lipca

  Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. ...

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  4 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  30 czerwca

  Nieuleczalnie chory leżał na swoim łóżku. Lekarze już nic nie mogli dla niego zrobić, więc przybył, niesiony przez przyjaciół, do jedynego prawdziwego lekarza – lekarza z nieba. Lecz kiedy go położyli przed tym, który mógł go uzdrowić, jego wiara przyciągnęła spojrzenie Pana. Aby pokazać, że wiara niszczy grzech, Jezus mówi: Odpuszczają ci się twoje grzechy Można powiedzieć: Ten człowiek chciał być uzdrowiony ze swojej choroby. Dlaczego Chrystus ogłasza mu odpuszczenie grzech...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  4 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  30 czerwca

  Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: ‘Odpuszczone są ci twoje grzechy’, czy też powiedzieć: ‘Wstań i chodź!’. Otóż ...

  Powitania • Witam

  5 dni 11 godzin ago
  Piwski Sroczyński

  Nazywam się Piwski Sroczyński, obecnie jestem mniej lub bardziej aktywny w Księstwie Sarmacji. Jeszcze niedawno, na jednym z minecraftowych serwerów przewodziłem czymś w rodzaju kilkunastoosobowej minecraftowej mikronacji. Jako, że rodem pochodzę z Galicji, z dawnego Województwa Krakowskiego, chciałem zajechać w rodzinne strony i zobaczyć jak się sprawy mają, odwiedzić jasielskie zagłębie naftowe, zobaczyć czy lokalne władze sprawdzają się jak należy. Mam nadzieję, że objazd po Królestwie Gal...

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  5 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  29 czerwca

  Nie obawiasz się przybyć do Rzymu, o święty Piotrze! Nie obawiasz się Rzymu, władcy świata, choć w domu Kajfasza przestraszyłeś się służącej arcykapłana. Czy moc cesarzy Klaudiusza i Nerona była zatem mniejsza niż sąd Piłata lub gniew przełożonych żydowskich? Ponieważ moc miłości zwyciężała w tobie powody do obaw, nie sądziłeś, że należy bać się tych, których kochanie było twoim zadaniem. Otrzymałeś tę nieustraszoną miłość, a kiedy wyznałeś ją Panu, On umocnił ją potrójnym ...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  5 dni 17 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  29 czerwca

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, k...

  Pozsony • Re: 1.Klasse

  6 dni 4 godziny ago
  Heinz-Werner Grüner

  Niekoniecznie od razu zaniedbany sezon. Ja jestem na x11 prawie codzinnie.
  Dziś ustawię, jeśli nie zapomnę sezon na start w przyszłym tygodniu.

  ...

  Zakon Templariuszy • Re: Kazania

  6 dni 15 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  28 czerwca

  Sen Chrystusa jest znakiem tajemnicy. Uczniowie znajdujący się w łódce przedstawiają dusze, które przepływają przez życie tego świata na drzewie krzyża. Ponadto łódź jest symbolem Kościoła. Tak, naprawdę… serce każdego wiernego jest łodzią płynącą po morzu. Nie może zatonąć, jeśli duch podtrzymuje dobre myśli. Znieważono cię – to wiatr cię smaga. Rozgniewałeś się – to wzbierają wody. Pojawia się pokusa – to wieje wiatr. Twoja dusza się trwoży - to fale wzbieraj…Obudź Chrystus...

  Zakon Templariuszy • Re: Ewangelia

  6 dni 15 godzin ago
  Andrew von Habsburg

  28 czerwca

  Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!». A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?». Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

  Mt 8, 23-27

  ...

  Pozsony • Re: 1.Klasse

  6 dni 17 godzin ago
  Moritz von Oranien-Nassau

  I cały misterny plan został przejrzany. Ja bym wytrzymał, został ostatni i wygrał ligę.

  ...
 • Tematy

  Subskrybuj Kanał Tematy

  Powitania • Witam

  5 dni 11 godzin ago
  Piwski Sroczyński

  Nazywam się Piwski Sroczyński, obecnie jestem mniej lub bardziej aktywny w Księstwie Sarmacji. Jeszcze niedawno, na jednym z minecraftowych serwerów przewodziłem czymś w rodzaju kilkunastoosobowej minecraftowej mikronacji. Jako, że rodem pochodzę z Galicji, z dawnego Województwa Krakowskiego, chciałem zajechać w rodzinne strony i zobaczyć jak się sprawy mają, odwiedzić jasielskie zagłębie naftowe, zobaczyć czy lokalne władze sprawdzają się jak należy. Mam nadzieję, że objazd po Królestwie Gal...

  Pogawędki • Edeliebe 1922 - informacja zbiorcza

  2 tygodnie 3 dni ago
  Heinz-Werner Grüner

  Edeliebe 1922
  zaczynamy 21.06.1922r., a kończymy 26.06.1922r.

  Ja jestem noc czerwcowa,
  królowa jaśminowa,
  Zapatrzcie się w moje ręce,
  wsłuchajcie się w śpiewny chód…

  Ale zanim mur gwiezdny ją oplótł
  idzie krokiem tanecznym przez ogród;
  Do ogrodu przez ciemne ulice
  dzwonią nocy ciężkie zausznice…
  I przy każdym tanecznym obrocie
  szmaragdami...

  Margrabstwo Moraw • Domek nad rzeką Horace Richelieu

  3 tygodnie 5 dni ago
  Horace Richelieu

  Budowa Domku nad rzeką Horace Richelieu i Olubayo trwała dobry czas, ale w końcu dostali klucze do swego skromnego, acz pięknego mieszkanka nad rzeczką, zrobionego z duszą. Cały plan został skrystalizowany z planów Horacego i Olubayo.

  Pogawędki • I Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Port Auchan

  4 tygodnie 1 dzień ago
  Horace Richelieu

  Witajcie serdecznie Cesarsko-Królewscy przyjaciele, przyjaciółki i nieznajomi!

  Chciałbym was zaprosić do poznania się z pierwszym konkursem międzywirtualnie-narodowym organizowanym w Królestwie Lumerii, czyli I Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Port Auchan!

  Więcej informacji zapraszam do tego linku https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/13307/3!

  Dziękuje za uwagę! Życzę dobrego dnia!

  ...

  Pogawędki • MLK - poszukujemy trenerów #2

  1 miesiąc ago
  Sophie

  MLK to Mikronacyjna Liga Kobiet. Rozgrywana na platformie Xperteleven w formule oiłki nożnej damskiej. Liga ma za sobą już dwa, krótkie sezony, jednak obecnie przeżywa lekkie gnicie. Aby temu zapobiec ja, jako administrator ligi poszukuję trenerów chętnych do rywalizacji. Doświadczenie NIE jest wymagane, drużyny nie są jeszcze potężne, więc poziom wejścia wysoki nie jest. Zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania się pod tym linkiem:

  Pogawędki • Międzynarodowy Bank Pollinu: wersja demonstracyjna 🤑

  1 miesiąc ago
  Helwetyk

  https://bank.leocja.org/

  1. A komu to potrzebne? A dlaczego?
  Pollin nie posiada jednego, uniwersalnego środka wymiany. Można być jednocześnie magnatem w Winkulii i żulem z puszką pod pałacem w Grodzisku. Z jednej strony, ogranicza to w sposób zasadniczy liczbę osób mogących być adresatami inicjatyw opartych na pieniądzu. Z drugiej strony, z punktu widzenia narracji nie ma to najmniejszego sensu. Drugim celem banku jest zachęta d...

  Pogawędki • Kopalnia w Stemplu

  1 miesiąc ago
  Piotr II Grzegorz

  Dziękuję za umożliwienie mi zarejestrowania się na forum MAW. Witam serdecznie Was wszystkich.

  https://khand.usermd.net/kopalnia/

  UŻYTKOWNIKU STEMPLA!

  Chciałbym zaprezentować prosty minisystem gospodarczy Kopalnia Kamieni Szlachetnych w Stemplu. Można w niej wydobywać złoto i kamienie szlachetne. Za kamienie szlachetne kupuje się pierścienie zwiększające dzienne wydobycie. Złoto można wymieniać na sarmackie li...

  Ambasady • Królestwo Lumerii

  1 miesiąc 1 tydzień ago
  Alexander Paulista

  Wasza Cesarska i Królewska Mości,
  Wasza Ekscelencjo Prezydencie Rządu JCKM,
  Wielce Szanowni Ministrowie,
  Dostojni Posłowie,
  Szanowni Państwo,

  Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy podziwu i umiłowania dla Monarchii i jej Ludów. Przybywam dzisiaj na ziemie Monarchii Austro-Węgierskiej jako Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Lumerii i przekazuję na Wasze ręce pozdrow...

  Powitania • Witam

  1 miesiąc 2 tygodnie ago
  Tymoteusz Dostojewski

  Guten Tag,

  Wróciłem po realiozie, czy coś mnie ominęło. Jestem gotowy służyć Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz Koronie.

  ...

  Pogawędki • Zjazd 2022

  1 miesiąc 3 tygodnie ago
  Oswald Baskerville

  Mieszkanki i Mieszkańcy Monarchii Austro-Węgier!

  Powstała idea zorganizowania realowego zjazdu mikronautów. Gorąco zapraszam chętnych do dołączenia!

  Miejsce: Toruń (ogarnianie noclegów w toku).
  Termin: 29-31 lipca.

  Mamy już 6 potwierdzonych uczestników, kolejnych przyjmiemy z wielką przyjemnością. W razie pytań piszcie śmiało (proszę przy tej okazji o pingowanie na Discordzie, mogę nie zaglądać na forum zbyt często).

  ...

  Rajdowe Mistrzostwa Austro-Węgier • Rajd XX-lecia Księstwa Sarmacji 1922(2022)r.

  1 miesiąc 3 tygodnie ago
  Heinz-Werner Grüner

  RXXKS

  Czwarty sezon miał rozpocząć się na jesień, ale w wyniku ogromnych starań Jego Książęcej Mości Arkadiusza Maksymiliana ten rajd został przeniesiony właśnie na maj. A dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Księstwo Sarmacji obchodzi okrągłą rocznicę istenia. 20 lat ciągłej “walki” na topie. Tak też liczę, że będzie i podczas tego inaugurującego kolejny sezon rajdu.

  Specjalnie...