Jan von Rainer pisze:

Operacja została opisana tu:
http://www.pustkowia.org/article/381

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Na koniec manewrów przybył szef Sztabu Generalnego, przyjął defiladę oddziałów uczestniczących w zmaganiach i przeprowadził odprawę na której omówił błędy obu stron.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Po dniu morderczych marszów i taplania się w błocie wojska atakujące dotarły do pozycji wyjściowych do ataku uderzyły z cała siłą.

Niestety bieg pod górę wyczerpywał siły atakujących, co pozwoliło obrońcom wycofać się na następną pozycję obronną.
Manewry zostały przerwane, ponieważ atakujący nie mieli możliwości i sił pokonać obrońców.

Jan von Rainer pisze:

Będzie transportował dużą ilość szeroko rozumianego zaopatrzenia. Być może zbroję je w jakieś działa dużego kalibru. Generalnie wysunięta baza zaopatrzenia na dalsze i dłuższe eskapady.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Ale co ten statek będzie robil

Jan von Rainer pisze:

Wastelan Navy dziękuję za pomoc i deklaruje chęć rewanżu w przyszłości. Poza tym dzięki temu zdarzeniu wpadłem na pomysł wcielenia do służby statku-matki z z logistyką itd.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Reszta oddziałów miała wsparcie artylerii i wojsk saperskich.
Niestety po zajęciu pozycji wyjściowych nie szło im dobrze. Złe drogi, zawały, zasadzki przygotowane przez Tyrolczyków opóźniały lub zatrzymywały się posuwanie wojsk.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Bataliony pułków tyrolskich dostały zadanie obrony wyznaczonych linii. Mieli jak najdłużej wytrzymać nacisk przeciwnika. Mieli również trenować wycofywanie się następne pozycje obronne, zwalnianie marszu wroga. Dodatkową przeszkodą był fakt, że nie posiadali ani jednej armaty. Mogli liczyć na broń strzelecką i parę karabinów maszynowych.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Wszyscy byli zdziwieni widząc arcyksięcia Andrzeja w mundurze wojsk lądowych.
Po odprawie wszyscy udali się do swoich oddziałów.

Wojska rozeszły się wyznaczone miejsca.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Tankowiec i okręty eskorty dopłynęły do wyznaczonego miejsca i odnalazły okręt podwodny.
Nastąpiło żmudne tankowanie. Należało podać rury na okręt podwodny, podłączyć je do zbiornika i zaciągnąć paliwo.
Zgodnie z ustaleniami po zatankowaniu okręt podwodny ma odpłynąć do swojej bazy.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Podczas gdy trwała odprawa w sztabie Korpusu
wojsku wydano jedzenie przygotowane w kuchniach polowych

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Zgodnie z rozkazem dowódcy Korpusu, w niedzielę po południu każdy pułk wysłał na manewry jeden batalion, a pułki artylerii jedną baterią.

Wszystkie jednostki szybko zostały załadowane do wagonów i udały się w nieznane.

Nad ranem wojsko dotarło w góry, gdzie po rozładowaniu się wyżsi oficerowie dostali rozkaz zameldowania w sztabie Korpusu.

Jan von Rainer pisze:

Okręt jest położony przy wejściu do zatoki Wenewijskiej. Jest to okręt podwodny.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Służby nasluchowe odebrały wezwanie o pomoc z powodu braku paliwa
Nad ranem naxpomoc wypłynął tankowiec

W asyście torpedowcow

Dokładne namiary okręty dostały już na pełnym morzu

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Oczywiście, jutro wpłynie tankowiec w eskorcie okrętu wojennego. Prosze podać namiary, gdzie jest wasz okret

Jan von Rainer pisze:

Czekając na odpowiedź Jego Cesarskiej Mości proponuję mniejsze zadanie. Przy wybrzeżu Interlandu (na południe od Tyrolu) okręt P-3 ,Harold" patroluje miejsce pod desant (długa historia). Czy K.u.K. Kriegsmarine byłaby w stanie dostarczyć mu więcej paliwa? Chciałbym aby trochę dłużej popatrolował rejon.

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Na razie są w powijakach. Niestety nie mam austriackiego Denitz

Jan von Rainer pisze:

Panie Admirale A jak stoją pańskie okręty podwodne?

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg pisze:

Bardzo dziękuję Panie Generale.
W poniedziałek zaczynam

Henryk von Groc Hrychowicz pisze:

Ma pan wszelkie pełnomocnictwa do przeprowadzenia manewrów.